Školení BOZP


Vzhledem ke své dlouholeté praxi se zaměřuji na školení a výcvik pro práce ve výškách Dle
NV 362/2005Sb.

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci( dále jen BOZP ) dle § 101 až 108  Zákona č. 262/2006 Sb.( Zákoník práce ) ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  se zaměřením na odbornou způsobilost  k  provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných  prostředků proti pádu z výšky. Systémy zachycení pádu, práce na laně.

      Nařízení vlády 362/2005Sb. ze dne 17.srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, ve smyslu čl. 16 odst. 1směrnice 89/391/EHS

Základní

Určeno pro pracovníky, kteří budou pracovat ve výškách, kde není potřeba speciální vybavení. Budou využívat hlavně prvků kolektivního zajištění, výjimečně OOPP pro práci ve výškách, nebudou pracovat na exponovaných místech, vyžadujících lanový přístup se systémem zachycení pádu.

Seznámení s NV 362/2005 Sb. Vysvětlení pojmů, uvedení příkladů způsobů zajištění při konkrétních situacích.

Základní postupy při mimořádných událostech.

Polohovací systémy

Určeno pro pracovníky, kteří se při své práci pohybují na střechách, lešeních, konstrukcích… Pro zaujmutí pracovní pozice, používají OOPP pro práci ve výškách i prostředky kolektivního zabezpečení. K zaujmutí své pracovní polohy nevyužívají lanový přístup. Vytváří si „pracovní polohovací systém“.

Seznámení s NV 362/2005 Sb. Uvedení příkladů způsobů zajištění při konkrétních situacích.

Základní postupy při mimořádných situacích. Jednoduchá záchrana.

Praktický výcvik a seznámení s konkrétními OOPP pro práce ve výškách.

Systémy zachycení pádu

Určeno pro pracovníky, kteří ke své práci potřebují lanový přístup, používají OOPP pro práce ve výškách i prostředky kolektivního zabezpečení. Pohybují se na exponovaných místech s nebezpečím propadnutí, sesunutí, práci nad volnou hloubkou, v korunách stromů a podobném nebezpečném prostředí.

Seznámení s NV 362/2005 Sb. Uvedení příkladů způsobů zajištění při konkrétních situacích.

Základní postupy při mimořádných situacích, nácvik jednoduchých záchranných postupů.

Seznámení s konkrétními OOPP pro práce ve výškách, praktický výcvik pohybu na laně.

Zásady vytváření bezpečnostního řetězce a systému zachycení pádu.

Pro zájemce nabízíme i školení pro uživatele motorových pil a křovinořezů

Co si ze školení zaručeně odnesete

Potvrzení o absolvování školení dle zvoleného stupně
Originál prezenční listiny potvrzenou instruktorem
Osnovu školení
Průkazku "osvědčení o absolvování školení"

Každému absolventovi je přidělen jedinečný kód z kterého mohou kontrolní orgány poznat: Jméno absolventa, jeho lektora, typ školení, datum školení. Všechny údaje jsou ukládány do databáze “proškolených osob”. Dle zásad GDPR poskytuji tyto údaje jen vyšetřovacím orgánům a to pouze v rozsahu určeném druhem vyšetřování

Materiál pro práce ve výškách i prodávám​

Podporuji české výrobce, zejména pak Rockempire.cz. Jejich materiál používají záchranáři i výškoví pracovníci po celé republice. Jsem pravidelným účastníkem jejich produktových školení a praktických zkoušek a vím, že je na jejich produkty spolehnutí.

Jsem schopný s Vámi dle potřeby odladit jak výbavu, tak i materiál.

Ceník

Práce ve výškách

Sleva 50% pro hasiče, záchranáře a policisty. Další slevy poskytuji horolezcům a pracovníkům, kterým již dříve získané oprávnění propadlo.
Nejsem plátce DPH, cena je tedy konečná.
opakovací školení

na osobu, platnost školení – 12 měsíců

700 Kč

Základní školení

pro organizaci, platnost školení – 12 měsíců

Pracovní polohovací systémy

na osobu, platnost školení – 12 měsíců

1 800 Kč

Systém zachycení pádu

na osobu, platnost školení – 12 měsíců

4 000 Kč

Kontrola a drobné úpravy a opravy materiálu

dle množství

dohodou

Školení pro uživatele JMP (jednomužných motorových pil) a křovinořezů

První školení

na osobu

1 500 Kč

Opakovací školení pro práce ve výškách po 12 měsících

na osobu

700 Kč

Opakovací školení pro motorové pily a křovinořezy po 24 měsících

na osobu

700 Kč

Rezervační systém

Pavel Valeš - práce ve výškách

Kontakt

Nevíte si rady? Máte dotaz? Chcete se poradit? Sháníte školitele BOZP pro práci ve výškách, práci s motorovými pilami či křovinořezy?

Neváhejte mě kontaktovat!