Ochrana osobních údajů

1.  Společnost Pavel Valeš, IČO: 62483081, se sídlem Tmáň 1, Zlonice, PSČ 27371, vedená u Živnostenského úřadu v Slaném, uchovává následující osobní údaje:

– Jméno, příjmení,
– Telefonní číslo,
– Komunikaci, informace a podklady, které zákazník v rámci rezervace poskytne,
– IP adresu.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno výše zmíněnou společností Pavel Valeš, osobní údaje však pro nás může zpracovávat a uchovávat i tento zpracovatel:

WEDOS – (Poskytovatel hostingu)

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google Analytics)

Google ReCaptcha – Kvůli předejití vůči SPAMu používáme také službu Google Recaptcha v2 pro ověření, zda kontaktní formulář vyplňuje opravdu člověk a ne robot. V tomto případě jsou do společnosti Google LLC posílána některá data, která ověří Vaši interaktivitu s webem. Společnost Pavel Valeš má pak pouze přístup k diagnostickým datům. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google LLC lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, smluvní podmínky společnosti Google LLC zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

3. Získané osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu, komunikaci, IP adresu) uchováváme pouze k účelům komunikace či pro vykonání zkušebního testu z nařízení vlády 362/2005Sb. a předpisů souvisejících pro pracovníky, kteří řídí nebo provádějí práce ve výškách, v emailové schránce nebo na serveru u poskytovatele hostingu po dobu nezbytně nutnou ke komunikaci či archivaci výsledku vypracovaného testu nutného pro získání certifikátu.

Před stáhnutím informací z vyplněného kontaktního formuláře/rezervačního formuláře je veškerý obsah formuláře vyplněn v serverech společnosti WEDOS Internet, a.s.. Smluvní podmínky společnosti WEDOS Internet, a.s. je možné nalézt zde: https://www.wedos.cz/podminky. Pokud se rozhodnete vyplnit jakýkoliv kontaktní formulář, rezervační formulář, je poslán prostřednictvím robota email s vyplněnými informacemi do emailové schránky info@pavelvales.cz vedený u firmy seznam, dále se tyto informace uloží na server poskytovatele Wedos (viz výše). Podmínky společnosti seznam: https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-email-profi/https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminky-email-profi/

4. Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..

5. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

Poslední aktualizace 18. 3. 2021